Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România m-a surprins prin două lucruri. În primul rând, asistentul PR este o doamnă care ştie să comunice cu bloggerii şi care scrie comunicate de presă interesante şi pragmatice. Jos pălăria! În al doilea rând, am fost plăcut impresionat de activităţile acestei asociaţii şi mai ales de perspectiva din care abordează problematica persoanelor cu dizabilităţi (realistă, adaptată pieţei, cu viziune, înţelegând nevoile angajatorilor, orientată spre rezultate).

Pentru toate acestea, dar şi pentru faptul că mereu am fost interesat de îmbunătăţirea situaţiei handicapaţilor pe piaţa muncii (şi nu numai), blogul meu va face voluntariat pe termen nelimitat pentru cauza aceasta. Sunt deschis şi altor asociaţii, fundaţii, ONG-uri, persoane fizice care vor să susţină persoanele cu dizabilităţi.

Facilitățile pentru angajatorii persoanelor cu dizabilități:

de la teorie la practică

Asociaţia Handicapaţilor Somatici din România, organizaţie neguvernamentală, nonprofit, înfiinţată în anul 1991, a susținut vineri, 12 aprilie 2013, la Hotel International din București, masa rotundă cu tema: ”Facilitățile pentru angajatorii persoanelor cu dizabilități: de la teorie la practică.”

 

Subiectele dezbătute au vizat, în mod special, analizarea gradului și a modalităților de  aplicare în practică a facilităților oferite prin legislația românească firmelor care angajează persoane cu dizabilități.  Discuțiile s-au concentrat asupra celor două articole de lege prin care se oferă facilități pentru angajatorii acestui grup vulnerabil și anume: art. 85 din legea 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea forței de muncă și art. 78 din legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În urma acestei întâlniri, se va edita o broșură ce va conține o sinteză legislativă privind sistemul de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități din România.

Mircea Iftodi, Economist în cadrul Asociaţiei de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România, a menționat că ”angajatorii români încă nu sunt suficient de familiarizați cu beneficiile legale pe care le au la angajarea persoanelor cu dizabilități, motiv pentru care, momentan, legea funcționează doar pe hârtie.”

Concluzia întâlnirii a fost exprimată de d-na Mihaela Baragan, Expert Coordonator în cadrul Asociației Handicapaților Somatici România: ” legea 448/2006 este motivantă pentru firmele mari, datorită  art. 78 care obligă firmele cu mai mult de 50 de angajați să angajeze în procent de 4 % persoane cu dizabilități, iar legea 76/2002  este convingătoare în fața firmelor mici, datorită indemnizației acordate lunar, timp de 1 an de zile în cazul  angajării unei persoane cu dizabilități (art. 85)”.

La eveniment au participat Instituții Publice și ONG-uri, printre care: Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă sector 5, Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România, CREFOP, Asociația Acces pentru Toți, Asociația Serviciul Apel, Asociația OK Club București, Asociația Alternativa 2003, Liga pentru Promovarea şi Apărarea Drepturilor Persoanelor cu Handicap din România, Asociația Olimpia Ping-Pong  etc.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului strategic “INSERT – Construirea unei reţele de reabilitare şi integrare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi din România, în vederea îmbunătăţirii accesului acestora pe piaţa muncii”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, contract POSDRU/96/6.2/S/55474.

 

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa d-nei Valentina Merlici, Asistent PR,

e-mail: valentinamerlici@ahsr-crrs.ro, tel.: 0785 295 511.