Vineri, 5 iulie 2013, în prezența unei Comisii desemnate de Autoritatea Națională pentru Certificări, a avut loc examenul de atestare a competențelor profesionale în meseria de Tehnician Maseur. Examenul s-a adresat persoanelor cu dizabilități și bolnavilor cronic care au urmat programul de formare profesională desfășurat gratuit în Centrul de Reabilitare și Integrare Profesională – CRIP București, prin intermediul proiectului-pilot INSERT, implementat de Asociația Handicapaților Somatici din România.

 

INSERT: examen atestare competențe Tehnician Maseur

Cei 28 de beneficiari ai proiectului INSERT, persoane cu dizabilități și bolnavi cronic, abolvenți ai cursului de calificare/recalificare nivel I – Tehnician Maseur, au susținut cu brio examenul de atestare a competențelor profesionale în domeniul masajului și reflexoterapiei. Examinarea a constat în două probe, una teoretică și alta practică. Candidații au dat dovadă de multă pasiune în meseria aleasă, reușind să-și stăpânească emoțiile și să-și prezinte cunoștințele dobândite pe parcursul celor 8 luni de studiu.

În urma obținerii certificatului recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cât și de Ministerul Educației Naționale, proaspeții tehnicieni maseuri beneficiază de sprijin în vederea angajării. Important! O mare parte dintre aceștia au început deja colaborări cu diverse instituții și saloane de masaj, unde își pun în aplicare abilitățile profesionale de tehnician maseur.

 

 

INSERT: calificări recente în CRIP București și CRIP Gornet

Pe lângă cursul de Tehnician Maseur (CRIP București), pe parcursul lunii iunie 2013 au fost încheiate încă două cursuri de calificare organizate în cadrul proiectului INSERT: unul desfășurat în CRIP București și celălalt în CRIP Gornet. Astfel, în data de 14 iunie 2013 au fost examinați cei 12 absolvenți ai cursului de Îngrijitoare bătrâni la domiciliu (CRIP București), iar în data de 28 iunie 2013 – un număr de 22 de beneficiari au suținut examenul de Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc (CRIP Gornet). Candidații admiși sunt sprijiniți în vederea găsirii unui loc de muncă specific calificării dobândite.

 

Pentru mai multe detalii contactaţi: Asociația Handicapaților Somatici din Romania, telefon:  078 529 55 08, e-mail: insert@ahsr-crrs.ro, site: www.reinsert.eu

 

INSERT – ”Construirea unei rețele de reabilitare și integrare profesională pentru persoanele cu dizabilități din România, în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața muncii”, cod proiect POSDRU 96/6.2/S/55474, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013, Axa prioritară 6 – ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 – „Îmbunătătirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii””.